9 oktober 2014

Diversiteit op de werkvloer: jong en oud is goud!

Deze zomer verscheen het onderzoeksrapport over de beeldvorming van ouderen op de arbeidsmarkt: vooroordelen, wetgeving en duurzame inzetbaarheid.

Het project ‘Jong & Oud’ vloeit voort uit een initiatief van Instituut Gak zelf. Het heeft als doel de solidariteit tussen jonge en oude werknemers te bevorderen vanuit de zienswijze dat beide groepen het op dit moment moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Het projectplan is ontwikkeld door Instituut Gak en ouderenorganisatie ANBO. Adviesbureau SBI treedt op als projectpartner. Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

  • een secundaire analyse van bestaand onderzoek om meer zicht krijgen over het imago van de oudere werknemer en werkbehoud;
  • rondetafelconferenties gericht op minimaal zestig sleutelfiguren uit het bedrijfsleven;
  • een imagocampagne om de toegevoegde waarde van jong en oud op de werkvloer zichtbaar te maken;
  • het organiseren van twee workshops die praktische handvatten bieden om de kracht van diversiteit tussen jong & oud op de werkvloer bespreekbaar te maken.

Van het onderzoek verscheen in ANBO nr. 5 (augustus 2014) een samenvatting.

Onderzoeksrapport Te jong te oud

Samenvatting Onderzoek

Zie verder www.jongenoudisgoud.nl.

 

 

Nieuwsoverzicht >