4 december 2014

Landelijke campagne Collega’s met karakter

Sinds maandag 1 december 2014 is de landelijke multimediale campagne Collega’s met karakter van start gegaan.

Het kan voor mensen met een psychische beperking lastig zijn om aan het werk te komen. Er bestaan nogal wat vooroordelen over deze mensen, de beeldvorming is lang niet altijd positief. Dat is de reden voor Instituut Gak geweest om de campagne Collega’s met karakter te beginnen. We willen daarmee de beeldvorming over mensen met een psychische beperking positief beïnvloeden. Laten zien dat het soms misschien lastig is, maar dat het overall gewoon goede werknemers zijn. We richten ons daarbij vooral op werkgevers in het Midden- en Kleinbedrijf omdat het MKB de banenmotor van onze economie is. We hebben vooronderzoek laten doen door Ecorys en ook meet Ecorys de resultaten van de campagne met een o-meting en een nameting.
Samen met campagnebureau Woedend! zijn we een spannend traject ingegaan om een effectieve campagne neer te zetten. We zijn uiteindelijk uitgekomen op de gekozen opzet met commercials opgenomen in echte MKB-bedrijven. Dat de hoofdpersoon een acteur is, gecoached door een buddy met een psychische aandoening, was een keuze. We denken dat op deze manier zo goed mogelijk ingegaan wordt op het functioneren van een collega met karakter op de werkvloer. De hele opzet is zeer integer en bij de onthulling van de acteur wordt ook de buddy betrokken. Al met al zijn we heel trots op de gepresenteerde campagne en hopen we dat dit een steentje bijdraagt aan de positieve beeldvorming over werknemers met een psychische aandoening.
In het kader van de campagne zijn er tv-commercials, radiospotjes, een webpagina, en een boekje voor werkgevers, ‘Boekje voor bazen’.

collega met karakter Sophia 2 collega met karakter Bart 2

Nieuwsoverzicht >