Beleggingscommissie

De beleggingscommissie vergadert viermaal per jaar. In deze vergaderingen worden adviezen aan het bestuur geformuleerd met betrekking tot:

  • het strategische beleggingsbeleid van het instituut;
  • de rendementen van de beleggingsportefeuille, inclusief de vergelijking met de benchmarks;
  • de risico’s in de beleggingsportefeuille, zowel in retrospectief als vooruitkijkend;
  • de wenselijkheid tot rebalancing en/of tactische maatregelen;
  • de monitoring van de portefeuille.

De beleggingscommissie bestaat uit:

  • Drs. B.G.J. Walschots, voorzitter
  • Prof. dr. R.A.H. van der Meer
  • Mevrouw dr. W.A. de Groot

Een toelichting op het beleggingsbeleid van Instituut Gak is te vinden in de jaarverslagen.