Leerstoel geschiedenis van de sociale zekerheid

De sociale zekerheid heeft diepe wortels. Al in de zeventiende eeuw was in het stedelijke, religieus pluriforme en rijke Nederland de sociale zekerheid beter ontwikkeld dan elders. Ook lange tradities kunnen onze ideeën over wat rechtvaardig is nog steeds beïnvloeden. Het stelsel van de sociale zekerheid zoals we het nu kennen, heeft zich pas in de laatste decennia ontwikkeld. De opbouw van dat stelsel was zowel in Nederland als elders een groot maatschappelijk experiment. Tot hoeveel solidariteit zijn we bereid? Hoe kan participatie het best worden bevorderd? Welke uitvoering is het beste, door de overheid of door sociale partners? Is het beter om daarbij rekening te houden met lokale omstandigheden of voor iedereen in het land dezelfde regels te laten gelden? Bestudering van die geschiedenis leert welke experimenten al zijn uitgevoerd en of ze werkten.