Leerstoel Internationaal en Europees socialezekerheidsrecht

Binnen het kader van de leerstoel wordt onderzoek verricht en onderwijs gegeven in de domeinen van het Europees, internationaal en vergelijkend socialezekerheidsrecht. In de rechtsvergelijkende studies wordt het Nederlandse socialezekerheidsrecht gekaderd binnen de algemene juridische beginselen die ten grondslag liggen aan de nationale socialezekerheidsstelsels. Verder is sprake van onderzoek naar nieuwe vormen van migratie en de gevolgen daarvan voor de sociale zekerheid. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de atypische arbeidsvormen (ZZP, deeltijdwerk, freelance werk, arbeid zonder economische drijfveer, enzovoort). Het opnieuw doordenken van Europese en internationale minimumnormen voor sociale zekerheid behoort eveneens tot het inhoudelijke pakket van de leerstoel.