Leerstoel Internationaal pensioenrecht

Europees Pensioenrecht is een nieuwe discipline binnen het traditionele pensioenrecht. Veel – op het oog – nationale pensioenrechtvraagstukken hebben een Europeesrechtelijke dimensie. Het Europees recht raakt in toenemende mate aan het nationale pensioenstelsel in Nederland, ook op domeinen waar het wellicht niet zo voor de hand ligt. Zo lijkt de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel vanuit Europeesrechtelijk perspectief noodzakelijk. De bescherming van het individuele eigendomsrecht die het Europees recht biedt en de afschaffing van de grote verplichtstelling aan een Nederlands fonds zijn de duidelijkste voorbeelden. Een ander voorbeeld betreft het Europees discriminatieverbod: in beginsel is discriminatie naar nationaliteit verboden. Dit uitgangspunt, afgezet tegen (toekomstige) nationale pensioenwetgeving, zou tot nieuwe inzichten kunnen leiden. De pensioensector lijkt soms verrast door de Europeesrechtelijke kant van een wetsvoorstel. Binnen deze leeropdracht wordt daar aandacht aan besteed.