Leerstoel Sociale verzekeringsgeneeskunde

De Sociale Verzekeringsgeneeskunde is het vakgebied binnen de medische wetenschappen dat zich bezighoudt met de beoordeling van functionele mogelijkheden tot werken van personen die gedurende langere tijd ziek zijn in het kader van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Ziektewet en de Participatiewet. Hiermee onderscheidt de sociale verzekeringsgeneeskunde zich van de particuliere verzekeringsgeneeskunde.
Het belang van beoordelingen in verband met deze wetten is groot, in de eerste plaats voor de persoon die het aangaat, maar ook voor de maatschappij als geheel. Transparantie vormt in dit geheel een belangrijk begrip, daarom richt de aandacht vanuit dit vakgebied zich op het ontwikkelen van richtlijnen, de introductie van Evidence Based Medicine en onderzoek naar factoren die een rol spelen bij behoud van en terugkeer naar werk, inclusief (preventieve) interventies.