Leerstoel Sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen

Binnen de leeropdracht wordt de rol van vakbonden en werkgevers in de sociale zekerheid en arbeidsmarkt geanalyseerd. Ook worden de ideeën en het beleid van deze actoren ten aanzien van beide thema’s en van overheids- en EU-beleid bestudeerd. Onderdeel van het wetenschapsgebied zijn eveneens de
machtsverhoudingen, de mate van consensus en conflict tussen vakbonden en werkgevers en de uitkomsten van hun acties. Hoofdvragen zijn hoe vakbonden, werkgevers en hun organisaties de kwaliteit van de arbeid beïnvloeden binnen bedrijven, organisaties en sectoren; hoe werkgevers en bonden bijdragen aan sociale zekerheids- en arbeidsmarktbeleid en hoe ze inspelen op veranderende economische omstandigheden en overheidsbeleid waarbij de karakteristieken van de actoren en hun onderlinge relaties en machtsverhoudingen een rol spelen. De leerstoel krijgt vorm in onderzoek en onderwijs. Wat onderzoek betreft is de leerstoelhouder actief in een groot aantal beleidsrelevante onderzoeksprojecten, samen met collega’s in binnen- en buitenland. Wat onderwijs betreft worden
de thema’s van de leerstoel in een aantal mastercursussen aangeboden.