Leerstoel Socialezekerheidsrecht

Deze leerstoel is ondergebracht bij de vakgroep staats- en bestuursrecht en bestuurskunde. Er wordt invulling gegeven aan onderzoeks- en onderwijstaken op het gebied van het socialezekerheidsrecht als een zelfstandig onderwerp. De nadruk ligt op de publiekrechtelijke inbedding van de sociale zekerheid. Deze benadering is bijzonder omdat aan andere Nederlandse universiteiten het socialezekerheidsrecht veeleer wordt bestudeerd in samenhang met het arbeidsrecht, als een onderdeelvan het sociaal recht. Hier wordt het socialezekerheidsrecht eerder bezien als een bijzonder deel van het bestuursrecht, naast bijvoorbeeld het omgevingsrecht en het vreemdelingenrecht. Deze constructie laat onverlet dat er een goede samenwerking is met het wetenschapsgebied arbeidsrecht. Ook aan het Internationaal en Europees socialezekerheidsrecht wordt veel aandacht besteed.