Sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief

De nieuwe leerstoel Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid in Internationaal Perspectief geeft Van Vliet de mogelijkheid om internationaal vergelijkend onderzoek naar veranderingen op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, migratie, technologische vooruitgang en vergrijzing leveren moeilijke, strategische dilemma’s op ten aanzien van de inrichting van sociale stelsels. Van Vliet’s onderzoek is erop gericht om met internationaal vergelijkende analyses inzicht te bieden in de verschillende typen sociale hervormingen die onder verschillende politiek-economische omstandigheden tot stand komen. Ook de rol van de beleidsagenda van de Europese Unie is hierbij van belang. Een ander belangrijk thema in dit verband is de invloed van de toenemende (arbeids-)migratie op de nationale stelsels van sociale zekerheid.