Categorieën

Uiteenlopende organisaties in Nederland zetten vernieuwende projecten op om mensen actief naar de arbeidsmarkt te leiden. Bijvoorbeeld door banen of leerwerkplaatsen te creëren. Maar welke vorm ook wordt gekozen, de projecten bieden ondersteuning aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt. De projecten worden aan de volgende criteria getoetst:

  • Is er in voldoende mate sprake van innovatie en van toegevoegde waarde voor de sociale zekerheid in Nederland?
  • Is er aantoonbaar sprake van een behoefte?
  • Is er sprake van een goede prijs/kwaliteit verhouding?
  • Is de aanvrager de adequate uitvoerder?

Instituut Gak ondersteunt projecten in vijf categorieën:

Activering
Activering

Reguliere banen en leerwerkplaatsen: op verschillende manieren is het mogelijk om werkervaring op te doen. Het doel moet wel zijn dat de deelnemers aan de activeringstrajecten ook daadwerkelijk (opnieuw) op de arbeidsmarkt aan de slag gaan.
Lees meer >

Bijdragen aan het publieke debat
Bijdragen aan het publieke debat

Conferenties, symposia, publicaties… Er zijn talloze mogelijkheden om werkgevers, werknemers, belangenorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers en andere belanghebbenden op de arbeidsmarkt met elkaar in gesprek te brengen.
Lees meer >

Ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken
Ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken

Instituut Gak onderschrijft het belang van (nieuwe) instrumenten en methodieken om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden. Daarbij is aandacht voor evaluatie onontbeerlijk.
Lees meer >

Preventie
Preventie

Het voorkomen van arbeidsuitval draagt bij aan een effectief sociaal zekerheidsstelsel. Projecten die zich daarop richten houden zich bezig met verbeteringen van de arbeidsomstandigheden.
Lees meer >

Voorlichting
Voorlichting

In een maatschappij waarin beleidsveranderingen elkaar snel opvolgen is gerichte communicatie van groot belang. Ook het ontsluiten van de talrijke informatiebronnen op het internet kan bijdragen aan betere keuzes en beslissingen en aan het vormen van een mening.
Lees meer >