activering

Activering

Reguliere banen en leerwerkplaatsen: op verschillende manieren is het mogelijk om werkervaring op te doen. Het doel moet wel zijn dat de deelnemers aan de activeringstrajecten ook daadwerkelijk (opnieuw) op de arbeidsmarkt aan de slag gaan. Instituut Gak heeft een voorkeur voor projecten die de deelnemers toeleiden naar sectoren waar veel vraag is naar (nieuw) personeel. Dit zijn banen binnen het onderwijs en de zorg, maar ook opleidingen richting technisch vakmanschap in het midden- en kleinbedrijf. Verder hebben projecten die zich richten op versterking van lokale economieën een streepje voor, vooral wanneer hierbij nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Instituut Gak subsidieert activeringsprojecten op basis van het daadwerkelijke behaalde resultaat. De wijze van subsidiëring van Instituut Gak heeft de vorm van een resultaatfinanciering, waarbij verschillende varianten van no cure-less pay en no cure-no pay worden gehanteerd.

Kijk voor ondersteunde projecten in de projectengalerij.