publiek-debat

Bijdragen aan het publieke debat

Conferenties, symposia, publicaties… Er zijn talloze mogelijkheden om werkgevers, werknemers, belangenorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers en andere belanghebbenden op de arbeidsmarkt met elkaar in gesprek te brengen. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen en ervaringen met elkaar worden gedeeld. Bijvoorbeeld in een publieksdebat dat als thema ‘arbeidsmarkt en diversiteit binnen de zorgsector’ heeft.

De Raad van Advies van Instituut Gak adviseert jaarlijks over belangrijke thema’s voor bijdragen aan het publieke debat. Gerenommeerde instanties worden vervolgens uitgenodigd hiervoor voorstellen in te dienen. Instituut Gak subsidieert dan ook slechts bij hoge uitzondering spontane aanvragen op het gebied van het publieke debat.

Kijk voor ondersteunde projecten in de projectengalerij.