instrumenten

Ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en methodieken

Instituut Gak onderschrijft het belang van (nieuwe) instrumenten en methodieken om mensen naar de arbeidsmarkt te leiden. Daarbij is aandacht voor evaluatie onontbeerlijk. Een voorbeeld van een ondersteund initiatief is de ontwikkeling van een instrument waarmee nauwkeurig kan worden gemeten of het plan voor een eigen onderneming van een uitkeringsgerechtigde kans op succes heeft. Of het opzetten van een integraal educatief programma waarbij mensen zichzelf kunnen ontwikkelen.

Kijk voor ondersteunde projecten in de projectengalerij.