preventie

Preventie

Het voorkomen van arbeidsuitval draagt bij aan een effectief sociaal zekerheidsstelsel. Projecten die zich daarop richten houden zich bezig met verbeteringen van de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld van mantelzorgers. Kerndomein van subsidiëring door Instituut Gak is sociale zekerheid en arbeidsparticipatie. Projecten die verbeteringen nastreven in het onderwijs vallen buiten de subsidiecriteria, ook als daar een lagere vroegtijdige schooluitval mee wordt beoogd.

Kijk voor ondersteunde projecten in de projectengalerij.