voorlichting

Voorlichting

In een maatschappij waarin beleidsveranderingen elkaar snel opvolgen is gerichte communicatie van groot belang. Ook het ontsluiten van de talrijke informatiebronnen op het internet kan bijdragen aan betere keuzes en beslissingen en aan het vormen van een mening. Campagnes, websites, publicaties en andere middelen kunnen worden ingezet. Instituut Gak subsidieert bijvoorbeeld een voorlichtingsproject dat als doel heeft jongeren enthousiast te maken om in de zorg of de agrarische sector te gaan werken.

Kijk voor ondersteunde projecten in de projectengalerij.