Historie

  • 1952 | Oprichting Vereniging Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK)
  • 1993 | Parlementaire enquête Buurmeijer > privatisering van uitvoeringsorganen sociale verzekeringen
  • 1995 | Oprichting (Stichting) Gak Holding
  • 1996 | Overname private activiteiten GAK door (Stichting) Gak Holding
  • 1999 | Regeringsbesluit: uitvoering sociale verzekeringen blijft publiek > fusie van uitvoeringsinstellingen tot UWV
  • 2000 | (Stichting) Gak Holding verkoopt activiteiten (werkmaatschappijen)
  • 2001 | Wijziging statutaire doelstellingen en naamswijziging in (Stichting) Instituut Gak
  • 2003 | Fusie met Stichting mr. H.P.L.C. de Kruijff-fonds en Stichting Bijzonder Hoogleraarschap voor het Onderwijs in de Verzekeringsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam
  • 2004 | Start wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s
  • 2007 | Start met resultaatfinanciering