Lopend onderzoek

Momenteel lopen de volgende wetenschappelijke studies:

Als werken niet loont: inzicht in de working poor
Projectleider: Prof. dr. J.C. Vrooman (Sociaal en Cultureel Planbureau)

Arbeidsdeskundige handreiking werkgevers in de omgang met werkenden met veelvoorkomende psychische problemen
Projectleider: Dr. P.C.J. Oomens (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

Beleggingsresultaten van niet-liquide activa op lange termijn
Projectleider: Prof. dr. T.E. Nijman (Netspar, Tilburg University)

De afweging tussen kosten, ambitie en risico in pensioencontracten
Projectleider: Prof. dr. C. van Ewijk (Netspar, Tilburg University)

De chronisch zieke werkende centraal, wat is de rol van sociaal geneeskundigen?
Projectleiders:
Prof. dr. S. Brouwer (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Prof. dr. H. Wind (Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC)

De psychologie van de flexibilisering
Projectleiders:
Dr. J. Akkermans (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. S. Nijs (Vrije Universiteit Amsterdam)

De toekomst van de universele verzorgingsstaat: tussen de sociale bijstand en een gegarandeerd minimuminkomen
Projectleider: Prof. dr. G.J. Vonk (Rijksuniversiteit Groningen)

De toereikendheid van pensioenen
Projectleider: Prof. dr. T.E. Nijman (Netspar, Tilburg University)

Decentralisatie: de beloften van nabijheid: een kwalitatief onderzoek naar de decentralisatie van arbeidsre-integratie, jeugdzorg en langdurige zorg
Projectleider: Prof. dr. J.W. Duyvendak (AISSR, Universiteit van Amsterdam)

Effecten van een MPG-interventie voor multiprobleemgezinnen
Projectleider: dr. D.E.M.C. Jansen (UMCG Groningen)

Essay basisinkomen
Projectleider: Prof. dr. I. Robeyns (Universiteit Utrecht)

Flexibilisering van de AOW-leeftijd?
Projectleider: Prof. dr. K. Henkens (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (KNAW/NIDI))

Geschikt of ongeschikt voor arbeid? Analyse van de effecten van arbeidsongeschiktheidshervorming
Projectleider: Prof. dr. P. Koning (Vrije Universiteit Amsterdam)

Grenzen aan atypische arbeid, flexwerk en zelfstandige arbeid getoetst aan Europese beginselen van het socialezekerheidsrecht
Projectleider: Prof. dr. P.S.J. Schoukens (Tilburg University)

Handhaving van onderop: handhavingsinstrumenten in de sociale zekerheid vanuit het perspectief van de burger
Projectleider: Prof. dr. M. Hertogh (Rijksuniversiteit Groningen)

Het basisinkomen
Projectleider: Prof. dr. I. Marx (Universiteit Antwerpen)

Intergenerationele solidariteit of generatieconflict
Projectleider: Prof. dr. M. Heemskerk (Radboud Universiteit Nijmegen)

Internationalisering van de arbeidsmarkt
Projectleider: Prof. dr. M.S. Houwerzijl (Tilburg University)

Jongeren op de arbeidsmarkt
Projectleider: Prof. dr. S. Keuzenkamp (Movisie / Vrije Universiteit Amsterdam)

Juridische en economische aspecten en gevolgen van wijzigingen in werkloosheidsregelingen sinds 1986
Projectleider: Prof. dr. F.J.L. Pennings (Universiteit Utrecht)

Levensloopbanen van werkloze 50-plussers
Projectleider: drs. B. Cuelenaere (CentERdata, Tilburg University)

Maatwerk of ongelijkheid – effecten van verschillende bijstandsregimes
Projectleider: Prof. dr. E. H. Tonkens (Universiteit voor Humanistiek)

Naar een stabiel stelsel van kinderopvang
Projectleider: drs. L. Kok (SEO Economisch Onderzoek, Universiteit van Amsterdam)

Niet langer in de Wajong: monitoren, begrijpen, leren en kennis verspreiden
Projectleider: dr. J.H. Bosselaar (Vrije Universiteit Amsterdam)

Nieuwe banen in eco-systemen
Projectleider: dr. Jan Peter van den Toren (Birch ism Universiteit Utrecht)

Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014
Projectleider: Prof. dr. C.C. van Baalen (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen)

Perspectief Wajongers onder de Participatiewet
Projectleider: dr. L. Kok (SEO Economisch onderzoek, Universiteit van Amsterdam)

Pilots modernisering medezeggenschap
Projectleider: Dr. F.H. Tros (AIAS)

Richtlijnontwikkeling Chronisch zieken ten behoeve van bedrijfs- en verzekeringsartsen
Projectleider: Prof. dr. H. Wind (AMC, Universiteit van Amsterdam)

Schuldbewust aan het werk: samen werken aan oplossingen voor schuldenproblematiek
Projectleider: Drs. F. Westhof (Panteia)

Technologisering en arbeidsmarkt
Projectleider: Prof. dr. S. Dhondt (TNO)

Toekomstige arbeidsmarkt (2) ‘Bescherming van arbeidsmigranten in Nederland: toen, nu en in de toekomst’
Projectleider: dr. C. Rijken (Tilburg University)

Vakmanschap als oplossing voor jeugdwerkloosheid?
Projectleider: Prof. dr. M.H.J. Wolbers (Radboud Universiteit Nijmegen)

Van netwerk naar werk? Sociale netwerken van etnische groepen en de dynamiek van uitkeringsafhankelijkheid
Projectleider: Prof. dr. J.C. Vrooman (Universiteit Utrecht)

Verschuivingen op de Nederlandse arbeidsmarkt: dynamiek, concurrentie of verdringing?
Projectleider: dr. A. Heyma (SEO Economisch onderzoek, Universiteit van Amsterdam)

Voorkomen is beter dan genezen: proactief zekerheid creëren in een flexibele arbeidsmarkt
Projectleider: dr. J. Koen (Universiteit van Amsterdam (Organizational Psychology))

Werk voor iedereen. Baancreatie voor de onderkant van de arbeidsmarkt
Projectleider: Dr. M. Stavenuiter (Verwey-Jonker Instituut)

Werk, zekerheid en belangenvertegenwoordiging in de creatieve sector
Projectleider: Prof. dr. M.J. Keune (Amsterdam Institute for Advanced Labor Studies (AIAS))

Werken ‘van-werk-naar-werk (VWNW) trajecten’?
Projectleiders:
Prof. dr. T. Wilthagen (ReflecT, Tilburg University)
dr. I. Borghouts - van de Pas (ReflecT, Tilburg University)

Werkgeversstrategieën en de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden sinds 1982
Projectleider: Prof. dr. M.J. Keune (Universiteit van Amsterdam)

Zelfredzaamheid en sociale bescherming over de levenscyclus
Projectleider: Prof. dr. K. Goudswaard (Universiteit Leiden)

In de database ‘Wie doet wat’ kunnen onderzoekers bekijken wat andere onderzoekers binnen de programma’s van Instituut Gak afgelopen jaar hebben gedaan. Klik hiervoor op onderstaande button om in te loggen (alleen voor betrokken onderzoekers):

button_gids