Instituut Gak - Quickscan

Quickscan

Aanvraag voor een financiële bijdrage van Instituut Gak


Vraag 1 Heeft uw initiatief betrekking op één van de terreinen van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid die een duidelijke relatie hebben met bevordering van de arbeidsparticipatie in Nederland?
Helaas, uw project komt niet in aanmerking voor een financiële bijdrage. Instituut Gak neemt alleen aanvragen in behandeling voor initiatieven gericht op bevordering van arbeidsparticipatie in Nederland.

Dit is het einde van de quickscan. Bedankt voor uw belangstelling. Klik hier om terug te keren naar de homepage.