Raad van advies

De raad van advies vergadert twee maal per jaar en adviseert het bestuur over het te voeren beleid in brede zin.

De raad van advies bestaat uit:

 • Mevrouw prof. dr. mr. E.M. Kneppers – Heijnert, voorzitter
 • Drs. J. de Boer
 • H.H. Busker
 • Mr. G.H. Faber
 • Drs. M.I. Hamer
 • Mr. M.H.J. Limmen
 • Mevrouw drs. L. Mulder
 • A. Paling MBA
 • Dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • B.H. van der Wal MSc
 • Ing. J.P.C.M. van Zijl
 • Mr. R.F.B. van Zutphen