terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. J.H.B.M. Willems
Universiteit van Amsterdam


Bijlage:

Samenvatting


Academisering verzekeringsgeneeskunde

De kennisachterstand binnen de verzekeringsgeneeskunde is groot. Een versnelde uitbouw van de kennisontwikkeling op verzekeringsgeneeskundig gebied is dringend gewenst, vandaar dat het programma Verzekeringsgeneeskunde is ontwikkeld dat zich richt op de verdere academisering van de verzekeringsgeneeskunde.

Het gaat hierbij om:

  • het ontwikkelen van kennis en methoden ter ondersteuning van de uitvoering van de taken van verzekeringsartsen binnen het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel;
  • het onderbouwen en waar nodig aanpassen van het in de praktijk ontwikkelde verzekeringsgeneeskundig handelen op basis van uit onderzoek gedestilleerde evidence based handelwijzen;
  • het voeden en upgraden van het opleidings- en trainingstraject door kennistransfer naar UWV, NSOPH en andere instanties betrokken bij na- en bijscholing van verzekeringsartsen.

In het programma wordt onderzoek gedaan naar het verloop van de claimbeoordeling voor arbeidsongeschiktheidsregelingen (uitvoering benchmark, onderzoek naar interdoktervariatie e.d.), verder is er veel aandacht voor de rol van de werknemer/patiënt binnen het proces van herbeoordeling en re-integratie.