terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
dr. S. Brouwer
Universitair Medisch Centrum Groningen


Bijlagen:

Samenvatting deel 1

Samenvatting deel 2

Arbeidsparticipatie en oudere werknemers (1)

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers


Arbeidsparticipatie en oudere werknemers: een literatuurstudie

De arbeidsparticipatie van ouderen is laag: van de mensen tussen de 55 en 64 jaar werkte 58 procent niet in 2006, voor de groep tussen de 60 en 64 jaar was dat percentage bijna 80 procent. In sommige beroepen bereikt slechts een gering deel van de werknemers werkend de huidige pensioengerechtigde leeftijd. Vervroegd uittreden mag zich nog steeds in populariteit van veel werknemers verheugen. De overheid heeft het afgelopen decennium het beleid dat vervroegd uittreden stimuleerde, radicaal gewijzigd in een ontmoedigingsbeleid. Onder invloed daarvan stijgt de leeftijd van uittreden de laatste jaren weer. Om de participatie van ouderen te vergroten en AOW en pensioenen betaalbaar te houden, heeft de regering het beleid de pensioengerechtigde leeftijd stapsgewijze te verhogen tot 67 jaar.

Centrale vraag binnen deel 1 van deze kortlopende studie luidt welke maatregelen en omstandigheden het voor oudere werknemers aantrekkelijk maken om door te werken en voor werkgevers om deze werknemers in dienst te houden en aan te stellen.
Naar oudere werknemers is al vrij veel onderzoek verricht. De meerwaarde van dit onderzoek vormt de uitmonding in een synthese gebaseerd op een samenvattend literatuuronderzoek afkomstig uit verschillende disciplinaire invalshoeken. Inmiddels is het rapport over deel 1 van deze studie beschikbaar.
Het knelpunt bij de implementatie van beleid inzake duurzame inzetbaarheid is dat er veelal geen sprake is van een geïsoleerde aanpak, maar dat voorwaarden waaronder mensen duurzaam inzetbaar blijven door tal van factoren wordt bepaald. In deel 2 van deze studie wordt volgens een integrale, interdisciplinaire (juridisch, sociaal geneeskundig, arbeidspsychologisch en bedrijfskundig) benadering nagegaan welke knelpunten zich in de praktijk voordoen bij het implementeren van beleid inzake duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Het einddoel hiervan is een implementatieprotocol ‘Integrale benadering duurzame inzetbaarheid’ waarmee bedrijven de knelpunten kunnen analyseren vanuit een integraal perspectief en vanuit datzelfde perspectief oplossingen krijgen aangereikt. Dit protocol is begin 2013 beschikbaar, waarmee de studie voltooid is.
Naast het Universitair Medisch Centrum Groningen participeert eveneens de Radboud Universiteit te Nijmegen in deze studie.
Klik hier voor de website.