terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Prof. dr. I. Robeyns
Universiteit Utrecht

Begindatum:
Januari 2017

Essay basisinkomen

In aansluiting op het onderzoek naar het basisinkomen wordt er een academisch-filosofisch paper geschreven dat een overzicht geeft van de verschillende ethische (normatieve) overwegingen die voor of tegen de invoering van een basisinkomen pleiten. Toegankelijkheid naar een breder publiek is daarbij zeer belangrijk, maar tevens is er ruimte voor nuanceringen en enige diepgang. Op basis van het paper wordt een stuk aangeboden aan een dagblad. Het essay zal tegelijk met de resultaten van het onderzoek naar het basisinkomen gepubliceerd worden.