terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. P. de Beer
Universiteit van Amsterdam

Begindatum:
Januari 2017

Einddatum:
September 2017

Essay ZZP’ers en collectieve regelingen

Door de sterke groei van het aantal ZZP’ers is er op de arbeidsmarkt een groep ontstaan die een middenpositie inneemt tussen werknemers en ondernemers. Dat roept vragen op ten aanzien van de vigerende arbeidsmarktinstituties, die tot op heden uitgaan van de tweedeling werknemers en ondernemers. Deze vragen zijn onderwerp van het essay. Voor werknemers zijn er veel collectieve arrangementen, zoals de werknemersverzekeringen, wetgeving t.a.v. ontslag, werktijden, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, en cao’s. Voor ondernemers zijn er in beginsel geen collectieve arrangementen, maar wel fiscale faciliteiten die ondernemers in staat stellen hun eigen voorzieningen te treffen. De vraag is nu of ZZP’ers, conform de huidige rechtspraktijk, moeten worden beschouwd als zelfstandige ondernemers, dan wel als werknemers of als een aparte categorie, met eigen (collectieve) regelingen. Het essay zal met het oog op de kabinetsformatie opgeleverd worden in het voorjaar van 2017.