terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. M.C. Euwema
Universiteit Leuven


Bijlage:

Samenvatting


Jeugd en leiding aanvaarden

Wat verwachten jongeren anno 2012 van werk en vooral, wat verwachten ze van hun leidinggevende? Een belangrijke vraag, immers heel wat sectoren in Nederland hebben moeite om goed gekwalificeerde jonge werknemers te vinden, te boeien en te binden. Daarbij wordt regelmatig in de media gesproken over nieuwe eisen en verwachtingen die de jeugd heeft. Generatie X, generatie Y en nu dient zich alweer generatie C aan. Steeds wordt daarbij aangegeven hoezeer ‘de jeugd van tegenwoordig’ verschilt van vorige ‘generaties’. Ook wat betreft de verwachtingen van werk en van leiding. Trendwatchers en opiniepeilers signaleren graag veranderingen en ‘nieuwe trends’. Zij beweren dat jongeren anno 2012 graag leiding krijgen, of juist niet. Zich niet willen binden, of juist behoefte hebben aan (job)zekerheid; ambitieus zijn, of juist bezig met zelfontplooiing. Veranderende arbeidsmarkt en sociale media hebben ontegenzeggelijk impact op verwachtingen en gedrag van jongeren. Echter, verschillen de verwachtingen echt zoveel van tien of twintig jaar geleden?

In dit onderzoek gaan we na wat jongeren anno 2012 en 2013 in Nederland verwachten van hun leidinggevenden. En we gaan na bij leidinggevenden en HRM-managers, of zij echt zoveel verschillen zien met eerdere generaties. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die verschillen nogal meevallen. Natuurlijk maken jong (en oud) gebruik van andere communicatiemiddelen. Maar is de inhoud echt zo anders? En de verwachtingen van werk en leiding ook? De kern van het onderzoek is erop gericht in kaart te brengen wat jongeren verwachten van leidinggevenden: wanneer aanvaarden zij leiding? En welke praktijken, zowel voor HRM als leidinggevenden, zijn succesvol om starters op de arbeidsmarkt te boeien, te binden en professioneel te ontwikkelen?

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat er vooral een grote verscheidenheid is onder jongeren, qua opleiding, ambitie en behoefte aan vormen van leiding en van coaching. Aansluitend op vooraanstaand internationaal onderzoek en gebruik makend van verschillende methoden van onderzoek gaan we op zoek naar die verscheidenheid en de overeenkomsten.

Het doel is om concrete handvatten te bieden aan leidinggevenden en aan jongeren: leiding geven en leiding aanvaarden. Op basis van de verzamelde ervaringen wordt een instrument (app) ontwikkeld, zowel voor leidinggevenden als jonge medewerkers. Ook worden bevindingen gepubliceerd en besproken op een nationaal symposium. De looptijd van de studie bedraagt 15 maanden.