terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Prof. dr. S. Keuzenkamp
Movisie / Vrije Universiteit Amsterdam

Begindatum:
Januari 2018

Jongeren op de arbeidsmarkt

Er is in Nederland nog steeds een relatief grote groep jongeren die geen betaald werk heeft en ook geen onderwijs volgt. Hoewel er al een aantal onderzoeken verricht is naar de positie van jongeren op de arbeidsmarkt, ontbreekt een overzicht van onderzoek naar de effectiviteit van aanpakken/interventies om hen aan betaald werk te helpen. De vraag naar kennis over wat werkt wordt enerzijds beantwoord via een (internationale) literatuurstudie en anderzijds via een analyse van volgens gemeenten succesvolle en mindere succesvolle projecten. Dit gebeurt via groepsinterviews tijdens regionale bijeenkomsten. Het eindproduct van de inventarisatie zal een ‘Wat werkt dossier’ en bijbehorende infographic zijn, openbaar toegankelijk via de website van Movisie. Het verzamelen van de kennis heeft als nadrukkelijk doel dat toekomstige (re-integratie)projecten er hun voordeel mee kunnen doen. Uiteindelijk is het doel om te gaan doen wat werkt. Op basis van de verzamelde kennis wordt daarom ook een praktische verbetertool ontwikkeld, die helpt om bestaande projecten te evalueren en verbeteren. Het is belangrijk om de professionals die het dossier en de tool zullen gaan inzetten voor de arbeidsparticipatie van jongeren vanaf het begin van het onderzoeksproject nadrukkelijk te betrekken en daarmee mede-eigenaar te laten worden. Daarom worden vertegenwoordigers van projecten uit dertig grote gemeenten en door Intituut Gak ondersteunde projecten actief bij de analyse betrokken.