terug

Status:
Afgerond

Projectleiders:
Prof. mr. drs. F.J.L. Pennings
Universiteit Utrecht

Prof. dr. J. Plantenga
Universiteit Utrecht


Bijlage:

Samenvatting


Levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt

De levensloop wordt gezien als een belangrijk referentiepunt in het debat omtrent de modernisering van sociale zekerheid. Levenslooparrangementen openen de mogelijkheid om een minder scherp onderscheid te maken tussen zelfgekozen en externe risico’s, passen in een knowledge based society en bieden ruimte aan diversiteit. Ook beogen levenslooparrangementen een positief effect te hebben op arbeidsmarktparticipatie, juist door af en toe een periode van non-participatie in te lassen.

In dit onderzoekprogramma worden de aanspraken van (feitelijke en potentiële) levenslooparrangementen nader onderzocht. Meer concreet wordt nagegaan welk gebruik wordt gemaakt van de bestaande levenslooparrangementen, welke behoeften er bestaan aan nieuwe regelingen, wat de juridische mogelijkheden zijn van levenslooparrangementen in de wettelijke en contractuele sociale zekerheid en wat de te verwachten gedragseffecten zijn. Uitgangspunt daarbij is de moderne mobiele werknemer, die werken, zorgen en leren tracht te combineren in een flexibele arbeidsmarkt, die meer en meer wordt bepaald door internationale wet- en regelgeving.

In het programma wordt ingegaan op vraagstukken als de behoefte aan levensloopregelingen en de levenslooparrangementen in relatie tot mobiliteit en de transitionele arbeidsmarkt. Een en ander wordt tevens in Europees en internationaal perspectief geplaatst.