terug

Status:
Lopend

Projectleider:
dr. Jan Peter van den Toren
Birch ism Universiteit Utrecht

Begindatum:
Mei 2017

Einddatum:
Mei 2018

Nieuwe banen in eco-systemen

De doelen van dit project zijn de volgende:

1. In beeld brengen welke initiatieven er zijn waarbij werkgevers welbewust banen behouden en nieuwe banen creëren en vacatures openen gericht op lager en middelbaar opgeleiden. Het overzicht van initiatieven wordt toegankelijk gemaakt voor derden, onder meer in de vorm van een database en website.
2. Zicht geven welk type aanpak in welke situatie past en hoe deze initiatieven effectiever kunnen zijn en deze lessen verspreiden via website en manifestatie.
3. Bouwen van een community waarin dergelijke initiatieven elkaar tegen kunnen komen, van elkaar kunnen leren, potentiele initiatiefnemers kunnen inspireren en gesprekspartner kunnen zijn voor regionale en landelijke beleidsmakers.

Zie verder website Birch.