terug

Status:
Afgerond

Projectleiders:
Prof. dr. A.H.O. van Soest
Netspar, Tilburg University

Prof. dr. H.M. Prast
Tilburg University


Bijlage:

Paper


Pensioenbewustzijn

Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse arbeidspopulatie staat de betaalbaarheid van het (ouderdoms)pensioen al enkele jaren hoog op de agenda. Onderwerpen als de dekkingsgraad, beleggingsresultaten, houdbaarheid, mogelijke afstempeling en inflatiecorrectie komen met enige regelmaat in het nieuws. Ondertussen is de leeftijd waarop de Nederlandse burger recht heeft op een ouderdomspensioen versneld verhoogd naar 67 jaar in 2021 en is de rekenrente naar boven bijgesteld. Dit alles met als doel de betaalbaarheid van het stelsel te handhaven.

Opmerkelijk in deze hele discussie over het ouderdomspensioen is het feit dat de burger en premiebetaler zich niet of nauwelijks roert. Op misschien de aankoop van een huis na is de pensioenspaarpot van de gemiddelde werkende Nederlander een van de grootste investeringen van diens leven. Een sterke betrokkenheid bij ontwikkelingen op dit gebied ligt dan ook in de rede; niets is echter minder waar. Het pensioenbewustzijn – de mate waarin een persoon op de hoogte is van het pensioeninkomen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid – is laag. Men weet niet of het pensioeninkomen in de eigen situatie voldoende is en – indien gewenst – welke oplossingen er zijn om een eventueel te kort aan inkomen te voorkomen. De huidige studie beoogt een inventarisatie van de stand van zaken met betrekking tot het (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van pensioenbewustzijn, welke zijn de invalshoek(en) van waaruit dit thema wetenschappelijk belicht is, wat zijn de belangrijkste resultaten en welke witte vlekken zijn daarbij zichtbaar.

De studie is gestart in oktober 2013 en had een doorlooptijd van vier maanden.