terug

Status:
Lopend

Projectleider:
dr. L. Kok
SEO Economisch onderzoek, Universiteit van Amsterdam

Begindatum:
Februari 2016

Bijlage:

Onderzoeksrapport


Perspectief Wajongers onder de Participatiewet

Een meerderheid van de jonggehandicapten zal vanaf 1 januari 2015 niet instromen in de Wajong, maar onder de Participatiewet gaan vallen. Deze groep is voor ondersteuning, bemiddeling en/of een uitkering aangewezen op de gemeente. De vraag is wat er met deze voormalige jaarlijkse Wajonginstroom gebeurt: vinden zij een baan, zijn zij anderszins actief, vallen zij terug op hun ouders? En welke rol spelen gemeenten in het aan het werk helpen van deze nieuwe doelgroep? Maakt hun dienstverlening een verschil met de (voormalige) dienstverlening door UWV?

In dit onderzoek worden jonggehandicapten die in 2014 zijn ingestroomd in de Wajong vergeleken met jonggehandicapten die in 2015 instromen in de Participatiewet. Beide groepen worden gevolgd tot eind 2017. Van beide groepen wordt in beeld gebracht:

  • of jongeren aan het werk zijn. Daarbij maken we onderscheid naar o.a. type werk (vast/flexibel), arbeidsduur, sector;
  • of jongeren een opleiding volgen, naar type opleiding;
  • of jongeren een uitkering hebben, naar type uitkering;
  • of jongeren bij hun ouders (blijven) wonen;
  • of gemeenten en UWV dienstverlening hebben ingezet, onderscheiden naar loonkostensubsidie, participatieplaats, beschut werk, begeleiding op de werkplek, no risk polis en overige dienstverlening.

Op basis van de data-analyse zien we in welke gemeenten jonggehandicapten relatief vaak een baan vinden en in welke gemeenten relatief weinig. Op basis van casestudies in tien gemeenten en bij UWV gaan we na wat de succes- en faalfactoren zijn om jongeren aan het werk te helpen. In hoeverre hangt dit samen met re-integratiedienstverlening in gemeenten en UWV? De casestudies zijn gericht op het beschrijven van de werkzame mechanismen bij het werken met de doelgroep. Wat zijn de randvoorwaarden en wat zijn de belangrijkste factoren waarom de ene gemeente succesvoller is dan de andere? Hoe moeten jongeren met een beperking worden begeleid naar de arbeidsmarkt en welke aanknopingspunten voor toekomstig beleid zijn er?

Het onderzoek heeft een doorlooptijd van vier jaar, in september 2019 zal de studie met een slotconferentie worden afgerond.