terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Dr. F.H. Tros
AIAS

Begindatum:
Oktober 2017

Pilots modernisering medezeggenschap

In de afgelopen jaren zijn er veel experimenten rond vernieuwingen in medezeggenschap opgestart in Nederlandse bedrijven en instellingen. Deze betreffen drie terreinen van medezeggenschap: organisatie-ontwikkeling, arbeidsvoorwaardenvorming en bedrijfsstrategische besluitvorming. De belangrijkste vraag in dit onderzoek is wat deze recente experimenten in de praktijk beogen en of ze voldoende aansluiten bij de veranderingen op de werkvloer en tot meer betrokkenheid van de werkenden leiden. Hoe zit het met de inclusie van nieuwe groepen werkenden, zoals flexwerkers, zzp’ers, gedetacheerden en jongeren in deze moderniseringstrajecten (qua participatie in en resultaten van medezeggenschap)? Bewegen de doelstellingen en vormen van werknemersparticipatie in de Nederlandse praktijk wel voldoende mee met structurele veranderingen op de werkvloer en in de arbeidsmarkt?

Veranderingen op het terrein van arbeidsverhoudingen, HRM-strategieën, arbeidsmarkt, technologie en bedrijfsorganisatie leiden tot nieuwe behoeften in werknemersparticipatie. OR-structuren en overlegpatronen binnen bedrijven zijn vaak geworteld in tradities, maar zijn niet zelden onderwerp van kritiek van zowel bestuurders en HR-managers als (met name nieuwe groepen) werkenden. Het project wil vooral positieve ervaringen met experimenten verspreiden en inzicht verschaffen in de factoren die modernisering van medezeggenschap succesvol maken (zowel wat betreft proces als resultaat). Daarnaast wil het lessen trekken uit minder geslaagde moderniseringspogingen.

In dit project werken het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies van de Universiteit van Amsterdam en Basis & Beleid, een ervaren organisatieadviesbureau op het terrein van medezeggenschap, samen. In de loop van 2017-2019 zullen zij voorzien in onder meer:

 een database/monitor waarin lopende experimenten zijn geïnventariseerd en op kernkenmerken zijn geanalyseerd;
 wetenschappelijke en vakpublicaties op basis van casestudy-onderzoek, waarin 12 experimenten zijn geëvalueerd;
 een interactieve praktijktool van aandachtspunten voor succesvolle implementatie van – en valkuilen bij -moderniseringen van medezeggenschap in de praktijk;
 een ebook voor wetenschap, beleid en praktijk;
 een grote slotconferentie waarin praktijk en onderzoek elkaar treffen.