terug

Status:
Lopend

Projectleider:
Prof. dr. J.C. Vrooman
Universiteit Utrecht

Begindatum:
September 2015

Van netwerk naar werk? Sociale netwerken van etnische groepen en de dynamiek van uitkeringsafhankelijkheid

Nu in het overheidsbeleid steeds meer verwacht wordt van de zelfredzaamheid van burgers, is het van belang na te gaan of deze burgers de mate van participatie die hierbij wordt verondersteld in de praktijk op kunnen brengen.

Dit project richt zich op het snijvlak van uitkeringsafhankelijkheid, arbeidsparticipatie en de sociale netwerktheorie. De centrale vraag is hoe draagkrachtig de netwerken van uiteenlopende etnische groepen op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid zijn. In hoeverre beïnvloeden deze netwerken het werkloos of het arbeidsongeschikt worden, de duur van uitkeringsperioden en de kans weer aan de slag te komen? Om dit te onderzoeken worden twee unieke gegevensbronnen gecombineerd: a) de volledige administratieve bestanden van uitkeringsinstanties en b) enquêtegegevens waarmee sociale netwerken voor Nederland gedetailleerd in kaart zijn gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd als een promotietraject dat is gekoppeld aan de leerstoel ‘Sociale zekerheid en (arbeids)participatie’.