terug

Status:
Afgerond

Projectleider:
Prof. dr. ir. T. van der Lippe
Universiteit Utrecht


Bijlage:

Samenvatting


Vrouwen in hogere managementposities

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in hogere managementposities in Nederland en Nederland steekt hierin relatief ongunstig af tegenover andere Europese landen. Doel van het onderzoek ‘Vrouwen in hogere managementposities’ is niet alleen te verklaren waarom er minder vrouwen in hogere managementposities zijn, maar ook om aan te geven met welk type interventies dit kan veranderen. Het onderzoek start met een beschrijving van aantallen vrouwen en mannen in hoge managementposities in Nederland en hoe dit is veranderd over de afgelopen 25 jaar. Ook is er aandacht voor veranderingen over de levensloop van mannen en vrouwen en tussen generaties. Dan worden deze aantallen afgezet tegen andere Europese landen en wordt nagegaan of de achterstand samenhangt met de organisatie en sector waar mannen en vrouwen werken.

In de verklaring van de verschillen in managementposities, onderzoeken we die factoren die de matching van vraag en aanbod van vrouwen in managementposities beïnvloeden: – microfactoren als human capital, normen en ambities; – mesofactoren als organisatiegrootte, percentage vrouwen in beroepen, organisatiecultuur, en type sector of branche; – en macrofactoren als beleid en cultuur. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan discriminatie en vooroordelen die hierbij een rol kunnen spelen. Zijn de aantallen en oorzaken eenmaal bekend, dan ligt het in de bedoeling een database te bouwen met 1) bestaande interventies om het aantal vrouwen te verhogen in hogere managementposities, 2) de belemmerende en bevorderende oorzaken uit de verklaring waarop de interventies worden gescoord, en 3) de effectiviteit van interventies in termen van instroom van vrouwen in hogere managementposities.

Het ligt in de bedoeling dat deze database een bruikbaar instrument vormt voor beleidsmakers om zo zicht te krijgen welke interventies mogelijk en effectief zijn om het aantal vrouwen in managementposities te vergroten en voor het MKB en grote bedrijven om een interventie op maat te kiezen voor de eigen arbeidsorganisatie. Hiertoe zullen een aantal regionale workshops worden georganiseerd en de database zal op een website en app worden aangeboden. De studieduur bedraagt 18 maanden.