De Jonge Krijger

Hoe hebben jullie de training De Jonge Krijger ontwikkeld?
Maarten Neven: ‘Ik geef al acht jaar trainingen in opdracht van gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden of beroepskeuze. Voor de doelgroep schoolverlaters wilden we het beste van die trainingen combineren. Deze doelgroep profiteert namelijk zowel van het contact met lotgenoten als van individuele aandacht. Ons programma, de Krijger Academie, bestaat uit een training van drie weken waarin we drie dagen in de week inzoomen op zelfkennis. Wat vinden de jongeren leuk en waar zijn ze goed in? Op grond hiervan stellen ze zichzelf een doel waar ze in de drie maanden daarna aan werken. In deze periode krijgen ze zowel individuele begeleiding en helpen de jongeren elkaar. Acht jongeren met ieder een klein netwerk, blijken gezamenlijk toch veel mensen te kennen die ze kunnen helpen. Hierna volgt nog een nazorgperiode van drie tot zes maanden waarin we de vinger aan de pols houden, bijvoorbeeld omdat een jongere zich heeft ingeschreven voor een opleiding die pas na een aantal maanden begint.’

Hoe zijn de resultaten?
Commercieel directeur Joyce van Randwijk: ‘Uitval tijdens het traject is zeldzaam, maar de effecten hangen wel wat van de doelgroep af. Van de vroegtijdige schoolverlaters vanaf 16 tot 27 jaar lukt het meer dan zeventig procent van de jongeren een nieuwe plek te vinden op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. De jongeren met een uitkering hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en bij hen blijft het succespercentage iets achter. We maken echter wel groei door met de laatste doelgroep. De uitstroom is gelijk verdeeld tussen het onderwijs en (leer)werkplaatsen.’

Welke rol heeft Instituut Gak?
Joyce van Randwijk: ‘Ons aanbod is effectief en gemeenten hebben geld beschikbaar om iets te doen voor deze jongeren. Ze willen er echter zeker van zijn dat het ook in hun regio werkt. Wij hebben daarom nu verschillende keren vrijwel kosteloos een eerste training aangeboden in een nieuwe regio. De gemeenten zien het als een experiment en als ze zien dat we waarmaken wat we beloven, zijn ze vaak bereid zelf een volgende ronde te financieren. Instituut Gak heeft het voor de komende twee jaar mogelijk gemaakt dat ons aanbod beschikbaar is in de zes regio’s met het hoogste aantal schoolverlaters.’

Wat is Technipret?
Paul den Bakker: ‘Ik werk als coach binnen dit project en ben zelf een techneut die graag met mensen wil werken. We proberen jongeren aan de zijlijn die graag met hun handen willen werken een goede plek te geven in de techniek. Dat is niet alleen beter voor de jongeren, maar ook van belang voor de maatschappij als geheel. Veel technische beroepen krijgen straks vanwege de vergrijzing te maken met een grote vervangingsvraag. Het is dan van groot belang dat competente jongeren klaar staan. Voor ons is het de uitdaging jongeren te enthousiasmeren, en een kansrijke richting op te sturen. In de autotechniek liggen bijvoorbeeld weinig kansen, terwijl de elektrotechniek veel mogelijkheden biedt. Tot nu toe lukt dat bij minimaal de helft van de jongeren die ons programma volgen. Dit cijfer is echter nog erg voorzichtig, omdat we ook aardig wat jongeren hebben die zich hebben ingeschreven voor een opleiding voor het nieuwe schooljaar. Zij tellen pas mee als geplaatst als ze daar daadwerkelijk de eerste lessen volgen.’

Kunnen jullie een voorbeeld geven van een succes?
Maarten Neven: ‘Er kwam een jongen bij ons binnen zonder een idee wat hij wilde. Bij ons ontdekte hij dat hij buiten wil zijn en planten wel tof vond. Dat heeft hij vervolgens vertaald in een persoonlijke missie, namelijk dat hij het belangrijk vond de stad Utrecht groener te maken. Voor mij was het prachtig om te zien dat hij zich zo krachtig manifesteerde en ook werkgevers lijken nu bereid hem een kans te geven. Hij heeft op dit moment goed contact met twee hoveniers.’