SmartCab

Zijn jullie een prijsvechter?
‘Nee, we zijn een grote taxicentrale die het voor het merendeel moet hebben vancontractvervoer. We brengen bijvoorbeeld leerlingen naar school, patiënten naar het ziekenhuisof werknemers naar de sociale werkplaats. De gemeenten hebben hier steeds minder geld voor beschikbaar. Wij hebben de vermindering van de budgetten opgevangen door efficiënter met de middelen om te gaan. De verschillende doelgroepen hebben andere vervoerstijden en worden nu
door dezelfde chauffeurs bediend. Zo hebben we minder wagens en personeel nodig en werken we aanmerkelijk goedkoper.’

Wat heeft dit te maken met SmartCab?
‘Taxi’s zijn allemaal A-merken met grote wagens met ruimte voor bagage. Wij wilden daar een huismerk naast zetten met een compacte, zuinige auto, ook omdat 60-70 procent van de taxiritten vervoer is voor een of twee personen zonder bagage. Voor onze regio is dat belangrijk, omdat het openbaar vervoer steeds meer versobert en een gewone taxi voor veel mensen te duur is. Een gewone taxi kost 2,60 per kilometer. Met SmartCab willen we efficiënt vervoersmogelijkheden ondersteunen.’

Waarom kozen jullie voor jonge chauffeurs die uit de jeugdwerkloosheid komen?
‘Onze regio kent een hoge jeugdwerkloosheid en in Twente zitten vierduizend jongeren in de bijstand. We zijn een familiebedrijf dat de sociale aspecten van het werkgeverschap altijd erg serieus heeft genomen. Wij proberen bijvoorbeeld die bouwvakker van 55 jaar met kapotte knieën een functie te geven als chauffeur voor leerlingen. Dit zijn werkzaamheden voor drie à vier uur per dag. Op deze manier kan iemand mee blijven doen. We wilden met SmartCab een bijdrage leveren
aan de oplossing van de jeugdwerkloosheid. Ons bedrijf heeft opleidingskosten en intensieve begeleiding voor toekomstige chauffeurs op de SmartCab bekostigd en we krijgen van Instituut Gak een bijdrage voor iedereen die we aan het werk helpen. Dat is ook nodig, omdat we werken met kleine marges en een stukje versnelling nodig hadden om het plan verder uit te rollen en verbeteringen door te voeren. We kunnen het financieel alleen redden als we snel tot veel volume komen in het vervoer.’

Klagen de andere vervoerders niet over de chauffeurs die 2-3 maanden met behoud van uitkering werken?
‘De eerste reacties waren inderdaad wantrouwend, hoewel we altijd hebben gezegd dat het niet ons plan was met andere taxi’s te concurreren. We staan bijvoorbeeld niet op de bekende taxiplaatsen bij de trein of in het uitgaansleven en rijden ook niet na twaalf uur ‘s avonds. In plaats daarvan proberen we een nieuwe doelgroep te bereiken, bijvoorbeeld de ouderen die langer thuis blijven wonen en een ritje naar de dokter nodig hebben of een avond willen sjoelen.
Dat lukt goed. Uit enquêtes onder onze klanten blijkt dat 85 procent van hen het afgelopen jaar niet in een gewone taxi heeft gereden. Verder wisten andere vervoerders ook niet dat SmartCab zelf alle opleidingskosten en intensieve begeleiding betaalt. De jongeren zelf zien de periode die zij werken met behoud van uitkering als een tegenprestatie voor de opleiding tot professioneel taxichauffeur. De taxibedrijven in onze omgeving hebben ons inmiddels geaccepteerd.’