4 augustus 2015

MuZIEum

Waarom zijn jullie hiermee begonnen?
‘Nederland telt 300.000 blinden en slechtzienden en tachtig procent van hen zit thuis. Dat komt aan de ene kant omdat de visuele handicap ervoor zorgt dat mensen zich moeilijker kunnen manifesteren, en aan de andere kant zien werkgevers op tegen de aanpassingen die nodig zijn op de werkvloer. Elke baan voor mensen met een visuele beperking is belangrijk.’
Wat is het geheim van jullie succes?
‘We zijn in 2013 verkozen tot het meest innovatieve uitje van Nederland en dat heeft veel publiciteit en bezoekers opgeleverd. We konden ook voortbouwen op een oud succes. De donkerbeleving werd al langer aangeboden en we wisten dat er veel belangstelling voor was, maar de organisatie erachter was failliet gegaan. We hebben het nu zakelijk aangepakt door de Stadsschouwburg in Nijmegen te gebruiken. In de avond biedt het gebouw theater, overdag fungeert het als museum. Ons aanbod past ook goed in deze tijd. Mensen zoeken unieke belevingen en kunnen bij ons aan den lijve ervaren hoe de wereld moet zijn als je je ogen niet meer kan gebruiken.’

Wat nemen bezoekers mee naar huis?
‘Je weg vinden in het absolute donker is spannend, maar het mooist is dat zienden en blinden elkaar echt ontmoeten. De zienden worden bij de hand genomen door mensen die ze normaal gesproken zelf op straat helpen. Deze week was nog in het nieuws dat veel mensen geen voorrang verlenen als een blinde met zijn blindenstok aangeeft dat hij wil oversteken. Als zienden beter zouden beseffen wat het betekent om blind te zijn, zouden dit soort dingen niet gebeuren. Wij hopen dat mensen die bij ons geweest zijn,  bijvoorbeeld hun vuilsnisvat niet op de geribbelde tegels met looplijnen voor blinden zetten.’

En wat is het voordeel voor de gidsen?
‘We hebben 25 gidsen in dienst die dankzij dit project werk hebben. Dankzij de bijdrage van Instituut Gak hebben wij onze positie als werkgever versterkt. We hebben nu meer variatie in de functies die we aanbieden. Zo hebben we gidsen die een blog bijhouden, nieuwe medewerkers met visuele beperking trainen,  fungeren als educator of  ambassadeur zijn voor het muZIEum. Ook gebruiken we de donkertraining voor nieuwe concepten, zoals trainingen op het gebied van teambuilding en verandermanagement.  Onze medewerkers met visuele beperking denken zelf mee in de conceptontwikkeling . Zo kunnen zij zich breder ontplooien bij het muZIEum en ook doorstromen naar andere werkgevers.’

Is de bijdrage van Insituut Gak noodzakelijk?
‘Het MuZIEum leeft van de 35.000 bezoekers die we per jaar binnen krijgen en krijgt verder geen enkele structurele subsidie. Instituut Gak versterkt onze sociale rol. We krijgen een bedrag voor de eerste tien slechtzienden die we aan betaald werk helpen.’

Bekijk uitgelicht »