21 april 2017

Wie heeft Syrische vluchtelingen in dienst?

Syrische vluchtelingen aan het werk

In de afgelopen periode heeft een groot aantal mensen een veilig heenkomen gezocht in Nederland, waaronder veel vluchtelingen uit Syrië. Verschillende organisaties zetten zich in om deze vluchtelingen te helpen om een passende werkplek te vinden. Maar wat is daarbij effectief? Zijn er belemmeringen te identificeren? En wat hebben werkgevers nodig om vluchtelingen duurzaam naar werk te begeleiden?

Om deze vragen te beantwoorden gaan lectoren en onderzoekers van Hogeschool Windesheim, de Haagse Hogeschool en Inholland de bestaande kennis in kaart brengen, verder onderzoek doen en kennis delen binnen het project ‘Syrische vluchtelingen aan het werk’, gefinancierd door Instituut Gak.

Leernetwerkbijeenkomsten en casestudies

Het doel is om werkzame elementen en factoren te identificeren over het duurzaam naar werk begeleiden van Syrische vluchtelingen. Kennis en instrumenten die hieruit voortkomen zal werkgevers, die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen, ondersteunen. Het ontsluiten van deze kennis wordt onder andere door middel van leernetwerkbijeenkomsten en het volgen van pilotprojecten gedaan. Aan de leernetwerkbijeenkomsten nemen organisaties, werkgevers en vluchtelingen deel die bezig zijn met de toeleiding van vluchtelingen naar werk. Het doel is dat dit leidt tot nieuwe ideeën en oplossingen en duurzame verbindingen tussen projecten en organisaties. Daarnaast zullen er ook casestudies worden uitgevoerd bij organisaties waar Syrische vluchtelingen aan het werk zijn. Door het verzamelen van ervaringen uit het traject voorafgaand aan de plaatsing, over de startfase in de organisatie en over hoe het daarna verder gaan. We doen dit vanuit het perspectief van zowel de werkgevers als dat van de geplaatste vluchtelingen, de organisaties die de toeleiding organiseerden en collega´s en leidinggevenden van de vluchtelingen.

Opbrengst

De helpende en hinderende factoren bij het begeleiden van Syrische vluchtelingen naar werk worden systematisch verzameld en al gedurende het project overgedragen, geborgd en verrijkt in het leernetwerk.

Om de kennis duurzaam vast te leggen en toegankelijk te maken voor diverse stakeholders, wordt een website ingericht die bedrijven, beleidsmedewerkers, leidinggevenden, collega’s en Syrische vluchtelingen informatie en tips geeft over wat werkt in de praktijk en wat niet, maar ook praktische instrumenten die kunnen worden ingezet. Het toegankelijk maken van de opgedane kennis.

Oproep

Wij zoeken nog een aantal organisaties die Syrische vluchtelingen in dienst hebben voor onze casestudies. Bent u werkgever en heeft u vluchtelingen in dienst, en wilt u uw ervaring delen? Neem dan contact op met de projectleider, Sjiera de Vries: Sjiera.de.Vries@Windesheim.nl

foto: Hollandse Hoogte/Mariette Carstens Fotografie

Bekijk uitgelicht »