Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Bestuur te adviseren bij het beoordelen van de onderzoeksvoorstellen welke Instituut Gak voornemens is te honoreren. De Wetenschappelijke Raad vergadert drie maal per jaar.

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit:

  • Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, voorzitter
  • Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer
  • Prof. dr. G. Dietvorst
  • Prof. mr. A. Ph. C. M. Jaspers
  • Prof. dr. P.A.H. van Lieshout
  • Mevrouw prof. dr. H. Maassen van den Brink
  • Mevrouw prof. dr. J.J. Meulman