Afgerond onderzoek

De volgende wetenschappelijke programma’s zijn inmiddels succesvol afgesloten:

Academisering verzekeringsgeneeskunde
Projectleider: Prof. dr. J.H.B.M. Willems (Universiteit van Amsterdam)

Activating states
Projectleider: dr. C.C.A.M. Sol (Hugo Sinzheimer Instituut)

Arbeid en gezondheidszorg
Projectleider: dr. D.E. Ikkersheim (KPMG Plexus)

Arbeid, bedrijf en sociale zekerheid
Projectleider: Prof. dr. R. van der Veen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Arbeidsmarktintegratie van niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen in Nederland
Projectleider: dr. M. van der Klein (Verwey-Jonker Instituut, Utrecht)

Arbeidsparticipatie en ernstige psychische aandoeningen
Projectleider: Prof. dr. J. Anema (EMGO instituut, Vrije Universiteit Amsterdam)

Arbeidsparticipatie en oudere werknemers: een literatuurstudie
Projectleider: dr. S. Brouwer ( Universitair Medisch Centrum Groningen)

Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers: een cohortstudie
Projectleider: Prof. dr. IJ. Kant (Universiteit Maastricht)

CAO en schadecompensatie bij beroepsrisico’s
Projectleider: Prof. dr. S. Klosse (Universiteit Maastricht)

Cao’s en sociale zekerheid in vergelijkend perspectief
Projectleider: Prof. dr. R. van der Veen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Cross-border welfare state
Projectleider: Prof. dr. G.J. Vonk (Universiteit van Amsterdam)

Decentralisatie en regionalisering in het activerend arbeidsmarktbeleid: naar principes voor goed bestuur
Projectleider: Prof. dr. W. Trommel (Vrije Universiteit Amsterdam)

Decentralisatie: inzicht in factoren voor succesvolle decentralisatie in het sociale domein
Projectleider: drs. R. den Uyl (Radar Advies BV)

Doorwerken na de AOW-/pensioengerechtigde leeftijd: van impact en drijfveren naar implicaties voor beleid
Projectleider: Prof. dr. ir. P.M. Bongers (TNO)

Essay ZZP’ers en collectieve regelingen
Projectleider: Prof. dr. P. de Beer (Universiteit van Amsterdam)

Europa en sociale zekerheid
Projectleider: Prof. mr. drs. F.J.L. Pennings (Tilburg University)

Grenzeloze Arbeidsmarkt (GRENZAM)
Projectleider: Prof. dr. J. van Dijk (Rijksuniversiteit Groningen)

Hervorming sociale zekerheid
Projectleider: Prof. dr. K.P. Goudswaard (Universiteit Leiden)

Hoe vergaat het mensen met een kleine beurs?
Projectleider: drs. M. Geerdinck (Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS))

Jeugd en leiding aanvaarden
Projectleider: Prof. dr. M.C. Euwema (Universiteit Leuven)

Keuzevrijheid in pensioenen: mogelijk, wenselijk, haalbaar?
Projectleider: dr. K. Anderson (Radboud Universiteit Nijmegen)

Keuzevrijheid in pensioenen: vier scenario’s
Projectleider: Prof. dr. W. Salverda (Universiteit van Amsterdam/ Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies)

Leren re-integreren: beleidsanalyse van re-integratie
Projectleider: Prof. dr. P.W.C. Koning (Vrije Universiteit Amsterdam)

Leven lang leren en arbeidsparticipatie
Projectleider: Prof. dr. A. de Grip (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit van Maastricht)

Levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt
Projectleiders:
Prof. mr. drs. F.J.L. Pennings (Universiteit Utrecht)
Prof. dr. J. Plantenga (Universiteit Utrecht)

Loondispensatie als instrument voor arbeidsparticipatie: naar een verbeterde werkzaamheid
Projectleider: Prof. dr. T. Wilthagen (ReflecT, Tilburg University)

Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt – Een studie naar de aard en omvang van mismatch in Nederland en een evaluatie van interventies ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Projectleider: Prof. dr. W.N.J. Groot (TIER - Top Institute for Evidence Based Education Research, Universiteit Maastricht)

Multiproblematiek in gezinnen
Projectleider: dr. D.E.M.C. Jansen (Universitair Medisch Centrum Groningen)

Om de balans in de nieuwe welvaartstaat
Projectleider: Prof. dr. B. Cantillon (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit van Antwerpen)

Opleiding als sociale scheidslijn
Projectleider: dr. M.H.J. Wolbers (Radboud Universiteit Nijmegen)

Oudere werknemers vanuit werkgeversperspectief
Projectleider: dr. A. Heyma (SEO economisch onderzoek, Universiteit van Amsterdam)

Pensioenbewustzijn
Projectleiders:
Prof. dr. A.H.O. van Soest (Netspar, Tilburg University)
Prof. dr. H.M. Prast (Tilburg University)

Preventieve bedrijfsgezondheidszorg
Projectleiders:
Prof. dr. F. van Dijk (Universiteit van Amsterdam/AMC)
Prof. dr. W. Schaufeli (Universiteit Utrecht)

Re-integratie verbeteronderzoek
Projectleider: dr. C.C.A.M. Sol (Universiteit van Amsterdam)

Rechtsstatelijke gevolgen van decentralisaties in het sociale domein
Projectleider: Prof. dr. G.J. Vonk (Rijksuniversiteit Groningen)

Sociale zekerheid in 2025
Projectleider: Prof. dr. C.A. de Kam (Rijksuniversiteit Groningen)

Solidariteit in de 21e eeuw
Projectleider: Prof. dr. P. de Beer (Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies)

Toekomstige arbeidsmarkt (1) ‘Het Middensegment op de Arbeidsmarkt en Aanpassing aan de Kenniseconomie in 2020’
Projectleider: Prof. dr. R. van der Veen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Toezicht en een meer private sociale zekerheid
Projectleider: Prof. dr. G.J. Vonk (Rijksuniversiteit Groningen)

Uit de WW in de bijstand
Projectleider: dr. L. Beukema (Hanzehogeschool Groningen)

Vast en flex: een overbrugbare kloof?
Projectleider: Prof. dr. P. de Beer (Universiteit van Amsterdam)

Vast of flex? Generaties en hun wensen ten aanzien van werk
Projectleider: dr. M. van der Klein (Verwey-Jonker Instituut)

Vluchtelingen naar de arbeidsmarkt: Lessen, Risico’s en Oplossingen voor de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen in Nederland
Projectleider: dr. mr. T. de Lange (Universiteit van Amsterdam)

Vrouwen in hogere managementposities
Projectleider: Prof. dr. ir. T. van der Lippe (Universiteit Utrecht)

Werkt diversiteit? Arbeidsintegratie en vertrouwen in een kleurrijke samenleving
Projectleider: Prof. dr. S. Otten (Rijksuniversiteit Groningen)

Werkzekerheid
Projectleider: Prof. dr. T. Wilthagen (Tilburg University)

Zzp’ers aan de slag
Projectleider: dr. J. Mevissen (Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam)

Zzp’ers: op weg naar een nieuwe arbeidsmarkt en een nieuw beleid?
Projectleider: drs. Fabian Dekker (Verwey-Jonker Instituut, Utrecht)

In de database ‘Wie doet wat’ kunnen onderzoekers bekijken wat andere onderzoekers binnen de programma’s van Instituut Gak afgelopen jaar hebben gedaan. Klik hiervoor op onderstaande button om in te loggen (alleen voor betrokken onderzoekers):

button_gids