Algemene voorwaarden

  • Uw project heeft een duidelijke relatie met de bevordering van de arbeidsmarktparticipatie in Nederland;
  • U kunt aantonen of aannemelijk maken dat uw project in een behoefte voorziet en vernieuwend is;
  • Voor uw project zijn geen reguliere budgetten beschikbaar (bijvoorbeeld re-integratieactiviteiten);
  • U bent een rechtspersoon.

Aanbieders van onderzoek kunnen geen aanvragen voor financiële bijdragen in onderzoek indienen tenzij zij daartoe door ons worden uitgenodigd.

Een volledig overzicht van onze algemene voorwaarden is hieronder te downloaden. Indien u een subsidieaanvraag bij ons doet, dient u vooraf kennis te hebben genomen van onze algemen voorwaarden subsidieverlening. De algemene voorwaarden subsidieovereenkomst worden ook met subsidietoekenningen meegezonden.

Algemene voorwaarden subsidieovereenkomst

Algemene voorwaarden subsidieverlening