Beleggingscommissie

De Beleggingscommissie heeft tot taak om gevraagd of ongevraagd het Bestuur te adviseren over het te voeren beleggingsbeleid. De Beleggingscommissie vergadert vier maal per jaar.

De Beleggingscommissie bestaat uit:

  • Drs. B.G.J. Walschots, voorzitter
  • Prof. dr. R.A.H. van der Meer

Een toelichting op het beleggingsbeleid van Instituut Gak is te vinden in de jaarverslagen.