Bureau

Het bureau van Instituut Gak is onder andere belast met:

 • het voorbereiden en uitvoeren van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma, het subsidie- en beleggingsbeleid;
 • het voorbereiden van de vergaderingen van het Bestuur, de Raad van Advies, de Beleggingscommissie, de Wetenschappelijke Raad en de Curatoria, alsmede het uitvoeren van de bestuursbesluiten;
 • het voeren van de uit de bovenstaande punten voortvloeiende administraties waaronder de projectadministratie en de financiële administratie.

Het bureau bestaat uit:

 • Rik Imhof RA (1965) heeft als algemeen directeur de leiding van de organisatie. Daarnaast is hij belast met onder meer het vermogensbeheer van de Stichting en de in- en externe financiële verslaggeving. Door zijn opleiding tot registeraccountant en werkervaring in de accountancy en in financiële functies heeft hij diepgaande kennis van vermogensbeheer en overige financiële zaken.
 • Peter America (1958) verzorgt de administratie en heeft door zijn opleiding en ervaring uitgebreide kennis van boekhouding, administratie, treasury en automatisering.
 • Dr. Suzanne Lagerveld (1979) is als adviseur onderzoeksprogramma medeverantwoordelijk voor het onderzoek dat Instituut Gak mogelijk maakt. Tevens houdt zij zich bezig met de toegankelijkheid en toepasbaarheid van de wetenschappelijke projecten en voert zij het secretariaat van een deel van de aan het Instituut verbonden leerstoelen. Eerder werkte zij als trainer, docent, onderzoeker en adviseur op het gebied van duurzame arbeidsparticipatie.
 • Loesje Myron MSc (1986) houdt zich bezig met het vermogensbeheer van de Stichting. Haar financieel-economische opleiding sluit hier goed op aan.
 • Willemijn Nollen (1972) ondersteunt de algemeen directeur en is verantwoordelijk voor de notulen van de vergaderingen van het Bestuur en alle overige colleges. Haar opgedane ervaringen in eerdere secretariële functies sluiten hier goed op aan.
 • Drs. Noor Trompenaars (1966) is communicatie coördinator. Naast webredactie, social media, (online) projectcommunicatie en overige publicaties is zij verantwoordelijk voor kennisspreiding van de onderzoeksresultaten voortkomend uit het wetenschappelijk onderzoek. Haar communicatieopleiding sluit hier goed op aan.
 • Dr. Judith van der Veer (1983) is als adviseur onderzoeksprogramma medeverantwoordelijk voor het onderzoek dat Instituut Gak mogelijk maakt. Tevens houdt zij zich bezig met het toegankelijk maken van de uitkomsten van de wetenschappelijke projecten en voert zij het secretariaat van een deel van de aan het Instituut verbonden leerstoelen. Haar brede ervaring in de academische wereld komt hierbij van pas.
 • Marieke Verhoeven MA (1981) behandelt als projectadviseur spontane projectaanvragen en adviseert het Bestuur hierover. Zij heeft ervaring als projectleider binnen een fonds voor gemeentelijke internationale samenwerkingsprojecten en heeft onder andere een sociaal agogische opleidingsachtergrond.
 • Dr. Harriet Vinke (1965) is als coördinator onderzoeksprogramma integraal verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van Instituut Gak. Daarnaast coördineert zij de aan het Instituut verbonden leerstoelen en het lectoraat. Door haar jarenlange ervaring in onderzoeks- en beleidsfuncties heeft zij omvangrijke kennis opgedaan van wetenschappelijk en toegepast onderzoek en het belang van deze kennis voor de beleidspraktijk.
 • Drs. Anneke Wilms (1955) is als programma manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van programma’s met actuele thema’s passend binnen het subsidiedomein van de Stichting. Zij heeft een economische achtergrond en ruime ervaring op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid.
 • Nathalie de Zoete (1970) behandelt als projectadviseur de spontane projectaanvragen en adviseert het Bestuur hierover. Zij heeft bij verschillende fondsen gewerkt zoals het VSBfonds , Anton Jurgens Fonds en Oranje Fonds. Daarnaast heeft zij een aantal sociaal maatschappelijke projecten helpen opzetten en ook zelf opgezet. Zij heeft Personeelsmanagement als opleidingsachtergrond.

Dr. Boudien Krol is met pensioen en heeft op 30 januari 2018 afscheid genomen van het Instituut.