Bureau

Het bureau van Instituut Gak is onder andere belast met:

 • het voorbereiden en uitvoeren van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma, het subsidie- en beleggingsbeleid;
 • het voorbereiden van de vergaderingen van het Bestuur, de Raad van Advies, de Beleggingscommissie, de Wetenschappelijke Raad en de Curatoria, alsmede het uitvoeren van de bestuursbesluiten;
 • het voeren van de uit de bovenstaande punten voortvloeiende administraties waaronder de projectadministratie en de financiële administratie.

Het bureau bestaat uit:

 • Rik Imhof RA (1965) heeft als algemeen directeur de leiding van de organisatie. Daarnaast is hij belast met onder meer het vermogensbeheer van de Stichting en de in- en externe financiële verslaggeving. Door zijn opleiding tot registeraccountant en werkervaring in de accountancy en in financiële functies heeft hij diepgaande kennis van vermogensbeheer en overige financiële zaken.
 • Peter America (1958) verzorgt de administratie en heeft door zijn opleiding en ervaring uitgebreide kennis van boekhouding, administratie, treasury en automatisering.
 • Dr. Boudien Krol (1951) is als coördinator onderzoeksprogramma belast met de beoordeling van nieuwe onderzoeksvoorstellen en het kritisch volgen van de lopende onderzoeksprogramma’s. Door haar wetenschappelijke opleiding en ervaring heeft zij omvangrijke kennis opgedaan op het gebied van uitvoering en begeleiding van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast coördineert zij de aan de Stichting verbonden leerstoelen op het gebied van sociale zekerheid.
 • Loesje Myron MSc (1986) houdt zich bezig met het vermogensbeheer van de Stichting. Haar financieel-economische opleiding sluit hier goed op aan.
 • Willemijn Nollen (1972) ondersteunt de algemeen directeur en is verantwoordelijk voor de notulen van de vergaderingen van het Bestuur en alle overige colleges. Haar opgedane ervaringen in eerdere secretariële functies sluiten hier goed op aan.
 • Drs. Noor Trompenaars (1966) is communicatie coördinator. Naast webredactie, social media, (online) projectcommunicatie en overige publicaties is zij verantwoordelijk voor kennisspreiding van de onderzoeksresultaten voortkomend uit het wetenschappelijk onderzoek. Haar communicatieopleiding sluit hier goed op aan.
 • Dr. Judith van der Veer (1983) is als adviseur onderzoeksprogramma medeverantwoordelijk voor de voorbereiding, beoordeling en monitoring van het onderzoek dat Instituut Gak mogelijk maakt. Tevens houdt zij zich bezig met de verspreiding en valorisatie van de uitkomsten van de wetenschappelijke projecten. Tijdens haar promotie en als post doc heeft zij veel ervaringen opgedaan met onderzoek op het terrein van werk, zorg en onderwijs (zowel academisch als toepassingsgericht).
 • Marieke Verhoeven MA (1981) behandelt als projectadviseur spontane projectaanvragen en adviseert het Bestuur hierover. Zij heeft ervaring als projectleider binnen een fonds voor gemeentelijke internationale samenwerkingsprojecten en heeft onder andere een sociaal agogische opleidingsachtergrond.
 • Dr. Harriet Vinke (1965) draagt zorg voor een kwalitatief goede voorbereiding, beoordeling en uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek dat het Instituut initieert. Haar jarenlange ervaring als onderzoeker en haar diepgaande kennis van de uitvoeringspraktijk van de sociale zekerheid komen hierbij goed van pas. Daarnaast coördineert zij een deel van de aan het Instituut verbonden (bijzondere) leerstoelen.
 • Drs. Anneke Wilms (1955) is als programma manager verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van programma’s met actuele thema’s passend binnen het subsidiedomein van de Stichting. Zij heeft een economische achtergrond en ruime ervaring op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid.
 • Nathalie de Zoete (1970) behandelt als projectadviseur de spontane projectaanvragen en adviseert het Bestuur hierover. Zij heeft bij verschillende fondsen gewerkt zoals het VSBfonds , Anton Jurgens Fonds en Oranje Fonds. Daarnaast heeft zij een aantal sociaal maatschappelijke projecten helpen opzetten en ook zelf opgezet. Zij heeft Personeelsmanagement als opleidingsachtergrond.