Grenzeloos Maastricht

Grenzeloos Groeit

Doelstelling

Grenzeloos Maastricht is een sociale horecaonderneming met een restaurant in hartje Maastricht waar ontbijt & lunch wordt geserveerd. Het restaurant streeft naar een betere participatie van statushouders.

Aanpak

De trainees volgen een leerwerktraject met drie doelen: werk, taal, en netwerk. Het leerwerktraject is erop gericht de hele keten van inburgering te verbeteren, waardoor een statushouder als het ware de maatschappij in wordt gelanceerd en zelfredzaam wordt. Door steeds meer horizontale integratie te bieden, haalt Grenzeloos complexiteit weg voor de statushouder en bereikt synergie in de ontwikkeling.

Relevantie

Een betere participatie van statushouders vraagt allereerst een betere en brede participatie van lokale overheden, burgerinitiatieven, ondernemers en vrijwilligers. Een brede samenwerking is waar Grenzeloos vanaf de eerste dag hard aan gewerkt heeft.

Grenzeloos Maastricht

Terug omhoog