Raad van Advies

De Raad van Advies heeft tot taak om gevraagd of ongevraagd het Bestuur te adviseren over de thema’s waarop activiteiten wenselijk zijn. De Raad van Advies vergadert twee maal per jaar.

De Raad van Advies bestaat uit:

 • Mevrouw prof. dr. mr. E.M. Kneppers – Heijnert, voorzitter
 • Drs. J. de Boer
 • H.H. Busker
 • Mr. G.H. Faber
 • Drs. M.I. Hamer
 • Mr. M.H.J. Limmen
 • Mevrouw drs. L. Mulder
 • A. Paling MBA
 • Dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • M. van Straalen
 • B.H. van der Wal MSc
 • Ing. J.P.C.M. van Zijl