Behandeltermijn

Het bestuur vergadert zes maal per jaar om de spontane aanvragen te beoordelen. Er kan op elk moment een aanvraag bij ons worden ingediend. Het bureau streeft er naar om een aanvraag in de eerstvolgende vergadering aan de orde te laten komen, maar dat is niet altijd mogelijk. Dit is onder meer afhankelijk van de datum van binnenkomst en volledigheid van de aanvraag. Het is daarom belangrijk uw aanvraag tijdig in te dienen, namelijk 4 maanden voor de startdatum van uw project. Dit is de periode die wij nodig hebben om uw aanvraag te behandelen en te beoordelen.