Wetenschappelijke raad

De wetenschappelijke raad komt drie keer per jaar bijeen en adviseert het bestuur over nieuwe en reeds lopende onderzoeksprojecten. De adviezen hebben betrekking op de:

• onderzoekbaarheid/wetenschappelijke operationalisering van de jaarlijks door de raad van advies aangedragen (nieuwe) thema’s voor onderzoek;
• beoordeling van onderzoeksvoorstellen die op verzoek van het instituut zijn ontvangen van onderzoeksinstituten en/of onderzoeksbureaus;
• beoordeling van onderzoeksvoorstellen die het instituut heeft ontvangen als reactie op de open inschrijfprocedure;
• monitoring van reeds in uitvoering zijnde onderzoeksprojecten/-programma’s. Met betrekking tot de monitoring van lopende studies brengt de raad jaarlijks advies uit aan het bestuur over de toekenning van de periodieke subsidietranches;
• evaluatie van de opbrengst van voltooide studies naar beleid en wetenschap. Naar aanleiding van deze evaluatie worden geconstateerde hiaten onder de aandacht gebracht van het bestuur;
• naar de mening van de wetenschappelijke raad in het onderzoeksprogramma van het instituut ontbrekende thema’s waarop onderzoek gewenst is.

De wetenschappelijke raad bestaat uit:

  • Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, voorzitter
  • Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer
  • Prof. dr. G. Dietvorst
  • Prof. mr. A. Ph. C. M. Jaspers
  • Prof. dr. P.A.H. van Lieshout
  • Mevrouw prof. dr. H. Maassen van den Brink
  • Mevrouw prof. dr. J.J. Meulman