Programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

Meer nieuwkomers aan het werk
Start programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

Nieuwkomers die de vluchtelingstatus hebben gekregen, mogen in Nederland werken. Voor hen gelden immers dezelfde rechten en plichten ten aanzien van beloning en arbeidsomstandigheden als voor Nederlandse werknemers.
Maar slechts een beperkt deel van de nieuwkomers in Nederland lukt het om betaald werk te vinden. Volgens het CBS (2018) blijkt dat niet meer dan 11% van de volwassen asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, tweeënhalf jaar later als werknemer of zelfstandige betaald werk heeft. Recent onderzoek bevestigt dat het inderdaad moeilijk is voor nieuwkomers om aan een baan te komen.
Daarom start Instituut Gak het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’. Via dit vierjarige programma stellen wij budget beschikbaar om de positie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt te versterken.

Heeft u een goed idee om nieuwkomers aan het werk te helpen en zoekt u hier financiering voor?
Wij gaan op zoek naar initiatiefnemers met projecten die nieuwkomers aan een concrete baan of werkervaringsplek helpen. Een integrale aanpak, maatwerk en individuele begeleiding moeten onderdeel uitmaken van het traject. De projecten kunnen ook een voorschakeltraject zijn, zoals stages, opleidingen en/of vrijwilligerswerk. Zolang deze maar uitzicht bieden op betaald werk.

Voor welke nieuwkomers is uw project bedoeld?
Het programma richt zich op statushouders: nieuwkomers die een verblijfsvergunning hebben. Asielzoekers vallen dus buiten onze doelgroep, Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Het gaat ons niet om expliciet hoog-of laagopgeleide mensen. Aanvragende organisaties dienen minstens tien nieuwkomers per jaar per project te begeleiden naar werk. De projecten moeten voldoen aan de reguliere eisen van de resultaatfinanciering van Instituut Gak. Deze vindt u terug op onze website.

Kan uw organisatie projectfinanciering aanvragen?
Naast de reguliere eisen [link naar https://www.instituutgak.nl/algemene-voorwaarden/] die Instituut Gak stelt aan een aanvrager, dient uw organisaties al enige ervaring te hebben met het begeleiden van nieuwkomers. Bovendien moet uw organisatie ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van projecten die zich richten op arbeidstoeleiding en sociale activering. Ook is het belangrijk dat uw organisatie beschikt over contacten met werkgevers, bijvoorbeeld uit voorgaande projecten.

Wat biedt het programma u?
• Financiële ondersteuning
• Kennis en ervaringsbijeenkomsten
• Ondersteunende tools om de start en het behoud van werk te bevorderen
• Uitbreiding/versterking van het eigen netwerk
• Evaluatie van de deelnemende projecten
• Unieke uitwisseling van kennis tussen wetenschap en praktijk

Planning:

3 september 2018 Start aanvraagronde
5 november 2018 12:00 uur sluiting aanvraagronde
13 december 2018 Besluitvorming
18 december 2018 Communicatie uitkomsten besluit
Eerste kwartaal 2019 Start projecten

Ter inspiratie

Stichting Sheltersuit • Sheltersuit, voor en door vluchtelingen
Stichting Sheltersuit maakt warme, water- en winddichte jassen met een aanritsbare slaapzak. De Sheltersuit is er voor mensen die noodgedwongen op straat leven. De suits worden gemaakt van textiele reststromen van o.a. Nomad en Ten Cate. De Sheltersuits worden geproduceerd door veertig statushouders en mensen die in de bijstand zitten. Zij doen dit momenteel op vrijwilligersbasis. De statushouders worden geïntroduceerd in de Nederlandse bedrijfscultuur, leren zich te houden aan een werktijdenplanning en te werken volgens afspraak. Om de inburgering te versnellen krijgen de statushouders ook bijles in de Nederlandse taal. Het project betreft het in dienst nemen van vijftien arbeidskrachten (Syrische statushouders die nu nog vrijwilliger zijn) die vóór februari 2018 1.500 Sheltersuits gaan produceren voor kinderen die nu in vluchtelingenkampen op Lesbos zitten. De aan te stellen arbeidskrachten krijgen allemaal een jaarcontract. Instituut Gak draagt bij per deelnemer die succesvol naar betaald werk of naar een reguliere vervolgopleiding is uitgestroomd.

Stichting The Dutch Tulip • Vluchtelingen werken aan werk
Stichting The Dutch Tulip is een initiatief van tassenontwerper Omar Munie, die als Somalische vluchteling naar Nederland is gekomen. In dit pilotproject doorlopen vluchtelingen met een status en verblijfsvergunning een traject richting ambachtelijk werk. Deelnemers moeten dan ook een ambacht beheersen. The Dutch Tulip biedt coaching en helpt deelnemers om werknemersvaardigheden op te doen en een stageplek te vinden. Er worden meerdere gesprekken met werkgevers gevoerd om de verwachtingen van de werkgevers te managen en advies te geven over de begeleiding van de doelgroep. Instituut Gak draagt bij per deelnemer die succesvol naar betaald werk of naar een reguliere vervolgopleiding is uitgestroomd.

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie kunt u tijdens het telefonisch spreekuur op onderstaande tijden bellen met projectadviseur Nathalie de Zoete, telefoon 035 – 625 90 38.

  • Woensdag 5 september tussen 10-11 uur
  • Woensdag 12 september tussen 10-11 uur
  • Vrijdag 21 september tussen 10-11 uur
  • Vrijdag 5 oktober tussen 10-11 uur

Op vrijdag 21 september en vrijdag 5 oktober houdt zij bovendien spreekuur op kantoor. U dient hiervoor een afspraak met haar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met Willemijn Nollen, bereikbaar op 035 – 625 90 32.

Informatie delen in uw netwerk?

U kunt de volgende standaard tekst overnemen voor uw communicatiekanalen:

Nieuwkomers die de vluchtelingstatus hebben gekregen, mogen in Nederland werken. Maar slechts een beperkt deel van de nieuwkomers in Nederland lukt het om betaald werk te vinden. Daarom start Instituut Gak het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’.

Heeft u een goed idee om nieuwkomers aan het werk te helpen en zoekt u hier financiering voor? Kijk dan eens op de website van Instituut Gak of u voor subsidie in aanmerking komt.

U kunt hierbij onderstaande banners van het programma gebruiken:

Voor nadere vragen en/of informatie met betrekking tot communicatie kunt u contact opnemen met Noor Trompenaars (communicatieadviseur) via telefoonnummer 035 – 625 90 41 (behalve maandag) of via e-mailadres noor@instituutgak.nl.