Leerstoelen

Instituut Gak wil het wetenschappelijk onderwijs op het terrein van sociale zekerheid bevorderen. Dat doet de stichting onder meer door het instellen en in stand houden van (bijzondere) leerstoelen ‘Sociale zekerheid’ aan Nederlandse universiteiten. Door middel van onderwijs op dit terrein worden studenten bekend gemaakt met en zo mogelijk enthousiast gemaakt voor het brede onderwerp van sociale zekerheid. Het keuzeonderwijs onder leiding van de leerstoelhouder biedt aanvullende mogelijkheden voor studenten om zich verder in de materie te verdiepen, eventueel gevolgd door wetenschappelijk onderzoek. Zodoende ontstaat nieuwe aanwas aan academisch geschoolde beroepsbeoefenaren en onderzoekers op het gebied van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt.