Wetenschappelijke raad

De wetenschappelijke raad komt drie keer per jaar bijeen en adviseert het bestuur over nieuwe en reeds lopende onderzoeksprojecten. De adviezen hebben betrekking op de:

 • onderzoekbaarheid/wetenschappelijke operationalisering van de jaarlijks door de raad van advies aangedragen (nieuwe) thema’s voor onderzoek;
 • beoordeling van onderzoeksvoorstellen die op verzoek van het instituut zijn ontvangen van onderzoeksinstituten en/of onderzoeksbureaus;
 • beoordeling van onderzoeksvoorstellen die het instituut heeft ontvangen als reactie op de open inschrijfprocedure;
 • monitoring van reeds in uitvoering zijnde onderzoeksprojecten/-programma’s. Met betrekking tot de monitoring van lopende studies brengt de raad jaarlijks advies uit aan het bestuur over de toekenning van de periodieke subsidietranches;
 • evaluatie van de opbrengst van voltooide studies naar beleid en wetenschap. Naar aanleiding van deze evaluatie worden geconstateerde hiaten onder de aandacht gebracht van het bestuur;
 • naar de mening van de wetenschappelijke raad in het onderzoeksprogramma van het instituut ontbrekende thema’s waarop onderzoek gewenst is.

x
De wetenschappelijke raad bestaat uit:

 • Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, voorzitter
 • Prof. dr. Alex Brenninkmeijer
 • Prof. dr. Gerry Dietvorst
 • Prof. mr. Teun Jaspers
 • Prof. dr. Peter van Lieshout
 • Mevrouw prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink
 • Mevrouw prof. dr. Jacqueline Meulman