Aanvraag indienen

Instituut Gak heeft heel bewust gekozen voor een kleine kantoorbezetting. Dit om de overheadkosten minimaal te houden waardoor er meer budget beschikbaar blijft voor financiële ondersteuning van projecten. Consequentie van dit beleid is dat wij pas contact opnemen met aanvragers nadat er een aanvraag is ingediend. Vragen over de haalbaarheid van projectideeën hebben wij trachten te ondervangen door een uitgebreide quickscan op deze website. Als hieruit blijkt dat de aanvraag die u wilt indienen kans maakt op een bijdrage van Instituut Gak, dient u een aanvraagformulier in te vullen. Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult (s.v.p. niet verwijzen naar andere documenten) en alle gevraagde bijlagen meestuurt.

Aanvragen kunnen alleen online worden ingediend. Voordat u begint met invullen, geven we u graag het onderstaande stappenplan mee.

STAPPEN

 1. Quickscan: Vul de ‘Quickscan’ in. Door een aantal vragen te beantwoorden, ziet u snel of uw project voldoet aan de criteria van Instituut Gak. Let op: dit garandeert niet dat u steun ontvangt.
 2. Aanvraagformulier: Download het juiste aanvraagformulier van Instituut Gak en vul het in (deze kunt u tussentijds op uw computer opslaan).

Aanvraagformulier t/m € 20.000

Aanvraagformulier > € 20.000

 1. Upload de gevraagde documenten als bijlagen bij de juiste onderdelen.

U heeft hiervoor de volgende documenten digitaal nodig.

 1. Aanvraagformulier Instituut Gak (deze kunt u tussentijds op uw eigen computer opslaan en vindt u door te klikken op de button met aanvraagformulier);
 2. een projectplan ( 10 pagina’s);
 3. een projectplanning;
 4. een begroting;
 5. een kopie van de statuten waaruit blijkt dat u een rechtspersoon bent;
 6. een recente kopie van het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 7. een kopie van de meest recente jaarrekening; en
 8. een overzicht van overige (benaderde) subsidieverstrekkers.

Denkt u bij uw aanvraag aan de juiste schrijfwijze van ons fonds (Instituut Gak)?

Raadpleegt u onze vergaderdata. Het bestuur beslist in eerste en enige instantie over toekenning en afwijzing van subsidieaanvragen.

Aanvraag

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Let op: maximaal 10 pagina's
  Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Na het indienen van uw projectaanvraag ontvangt u zo snel mogelijk een e-mail van Instituut Gak. Wanneer u deze niet binnen 5 werkdagen heeft ontvangen, dient u contact met ons op te nemen.